Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  • Účastník lekcí v Dance institut Blanca svým prohlašuje, že je plně fyzicky a psychicky způsobilý, že je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce, že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či  ho omezovaly ve fyzickém cvičení. Prohlašuje, že se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.
  • Permanetky jsou omezeny dobou platnosti, jež je vždy uvedena u příslušné permanetky v ceníku i v rezervačním systému,  Zmeškané lekce je možné si libovolně nahrazovat – po předchozí řádném odhlášení z lekce a to do 24h. před začátkem lekce.  Lekce nelze převádět do dalších období.
  •  Není-li uvedeno jinak, lekce se nekonají v době státních svátků. Nekonají-li se lekce (mimo státní svátky) ze strany studia, budou nahrazeny nebo bude zákazníkům vráceno vstupné.
  • Pokud jdete na lekci pozdě, informujte nás prosím. Jelikož často klienti na lekce nepříjdou bez omluvy, a další zase čekají, až se uvolní místo, může být Vaše místo, pokud se bez omluvy nedostavíte nejpozději v čase začátku lekce, poskytnuto dalšímu zájemci.
  • Účastníci lekcí v Pole dance Institut Blanca nenosí s sebou na hodiny cenné předměty ani větší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos máte, uložte si je na naší recepci. Nebude-li takto učiněno, za ztrátu věcí, cenností či peněz uložených v sále nebo v šatně, nenese personál Pole dance Institut Blanca zodpovědnost.
  • Účastníkovi lekcí Pole dance Institut Blanca nevzniká nárok na vrácení peněz za kurzy při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. Zaplacené kurzy i permanetky  jsou nevratné. Nevychozené lekce není možno převádět do následujícíh  období a ke stanoveném datu propadají. V průběhu kurzu je možné po  po domluvě s provozovatelem studia převést lekce na jiného účastníka.
  • Při rezervaci kurzu, workshopu, boot campu… je třeba vždy uhradit zálohu (tj. 50%), po zaplacení zálohy je Vaše místo zarezervováno. Není-li stanoveno jinak, je třeba veškeré kurzy, permanentky… uhradit nejpozději v den jejich začátku. Nebude-li doplacena zbývající část ceny, záloha nebude vrácena.
  • Koupí produktů (kurzů, workshopů, permanetek…) v Pole dance Institut Blanca klient prohlašuje, že souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami a je s nimi řádně seznámen.